Przetargi archiwalne

Budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie
Przetargi archiwalne

Przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia:„Budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z promocją projektu” dla projektu pn.:„Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie
Przetargi archiwalne

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego

Scroll to Top
Skip to content