przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia: „Budowa węzłów cieplnych” dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację siec

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013

Nr POIS.09.02.00-00-024/10-00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia:

„Budowa węzłów cieplnych”

dla projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo

oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację

sieci i węzłów cieplnych”.

Scroll to Top
Skip to content