O Firmie

Zdjęcie komina

W roku 1978 została oddana do użytku Ciepłownia Miejska w Grajewie, która do 30.09.1991 r. działała w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Z tym dniem Zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego WPEC w Łomży uległo podziałowi na zakłady rejonowe, w tym: Zakład Energetyki Cieplnej w Grajewie, jako jednostka budżetowa Miasta Grajewo.
12 lipca 1996 roku Rada Miasta Grajewo podjęła Uchwałę Nr 107/XX/96, na mocy której zostało utworzone Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grajewie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Założycielem i właścicielem posiadającym 100% udziałów w Spółce jest Miasto Grajewo reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta.

Obecnie firma nasza realizuje szereg prac na terenie miasta. Wykonujemy prace budowlane oraz instalacyjne. W strukturach naszych mamy wyspecjalizowane brygady wykonujące prace:

  • instalacyjno – sanitarne
  • hydrauliczne
  • ciepłownicze
  • budowlane
  • prace ziemne, wykopy

Wszystkie powierzone nam prace wykonujemy szybko, rzetelnie i solidnie. Dysponujemy dużym doświadczeniem, posiadamy fachową kadrę techniczną oraz specjalistyczny sprzęt.

W ostatnim okresie wykonaliśmy między innymi:

  • Wymiana 230 mb ciepłociągu na Os. Broniewskiego
  • Wymiana dwóch kotłów  600kW w ZSR w Niećkowie
  • Remont instalacji CO i CWU w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 37
  • Przebudowa obiektów stadionu miejskiego w Grajewie
  • Przebudowa budynku B w Szkole Podstawowej Nr 4

Prace modernizacyjne w naszym przedsiębiorstwie ukierunkowane są na ekologię. We wrześniu 2023 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie oddało do użytkowania instalację wysokosprawnej kogeneracji wraz z instalacjami i urządzeniami współpracującymi. Dzięki realizacji projektu powstało pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii pierwotnej.

Zakres projektu obejmował budowę:
• wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,433 MWel i mocy cieplnej 6,646 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),
• węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego o długości 452 mb do Pływalni Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji.

W planach mamy wymianę wyeksploatowanego kotła miałowego na kocioł zasilany biomasą (zrębki drzewne) zintegrowanego z turbiną wytwarzającą prąd.

Zdjęcie komina z boku
Scroll to Top
Skip to content