Przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia:„Budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z promocją projektu” dla projektu pn.:„Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013

Nr POIS.09.02.00-00-024/10-00

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie

ogłasza przetarg  nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia:

„Budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z promocją projektu”

dla projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”.

do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content