Osiedle Szkolna

Informacja na temat realizacji zadania pn.: Budowa sieci cieplnych wysokoparametrowych, osiedlowych na os. Szkolna w Grajewie w systemie rur preizolowanychw Grajewie.

budowa sieci cieplnych wysokoparametrowych na osiedlu szkolna

W latach 2008-2009 do m.s.c. została wybudowana sieć cieplna o długości 1.503,00 mb na ulicach: Szkolnej (od ZSM nr 1 w stronę do ul. Piłsudskiego), Partyzantów (do ul. Sportowej), Kasztanowej, Różanej i Bema (do ul. Wąskiej). Wykonane zostały również 42 przyłącza cieplne o długości 335,2 mb i zamontowanych zostało 36 węzłów cieplnych (wykonano 6 przyłączy bez montażu węzła). W 2010 r. została wybudowana sieć cieplna o długości 691,50 mb na ulicach: Wąskiej, Bema (od ul. Wąskiej do ul. Dąbrowskiego) oraz Partyzantów (od ul. Sportowej do obiektów stadionu miejskiego). Wykonane zostało również 20 przyłączy cieplnych o długości 230,10 mb i zamontowanych zostało 14 węzłów cieplnych (wykonano 6 przyłączy bez montażu węzła). W tym samym roku na ulicach, na których wybudowano sieć cieplną w roku 2009 zgłosiło się 5 osób, do których wykonanych zostało 5 przyłączy o długości 60,00 mb i zamontowane zostały 4 węzły cieplne (1 przyłącze zostało wykonane bez montażu węzła). W 2011 r. została wybudowana sieć cieplna o długości 1.179,80 mb na ulicach: Szkolnej (od ZSM nr 1 w do ul. Pułaskiego), Dąbrowskiego (do Bema), Kościuszki i Bema (od ul. Dąbrowskiego do Pułaskiego). Wykonane zostało również 49 przyłączy cieplnych o długości 573,10 mb i zamontowane zostały 24 węzły cieplne (wykonano 25 przyłączy bez montażu węzła).

W ramach zrealizowanego w latach 2008-2011 zadania pod nazwą: Budowa sieci cieplnych wysokoparametrowych, osiedlowych na os. Szkolna w Grajewie w systemie rur preizolowanych zostały wykonane następujące roboty:

–        wybudowano sieć cieplną preizolowaną o długości 3.374,30 mb,

–        wybudowano 116 przyłączy cieplnych o długości 1.198,40 mb,

–        zlikwidowano 78 kotłowni lokalnych węglowych,

–        zamontowano 78 indywidualnych węzłów cieplnych.

Całkowity koszt inwestycji to 2.444.954,79 zł netto, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku 802.000,00 zł. Poprzez realizacje zadania umożliwiono podłączenie w przyszłości do m.s.c. następnych ok. 70 obiektów i w wyniku tego likwidację takiej samej ilości indywidualnych kotłowni węglowych, co wpłynie również na redukcję niskiej emisji.

galeria foto

Scroll to Top
Skip to content