ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU PRZERWY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie przeprasza za przerwę w dostawie energii cieplnej w dniach 22-23 października 2014 r.

Przerwa spowodowana była koniecznością realizacji planowanych zadań inwestycyjnych spółki, związanych z modernizacją sieci cieplnych w rejonie ulicy Wojska Polskiego i alejki PKP. Wykonawca realizujący prace montażowe napotkał utrudnienia przy montażu głównej magistrali przy przejściu przez ul. Wojska Polskiego. W wyniku problemów przerwa dostaw ciepła została wydłużona o 20 godz.


Inwestycja, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym, jest realizowana w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”, która jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości nie wystąpiły zakłócenia w dostawie energii cieplnej do Odbiorców.

PRZEPRASZAMY

za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie

Scroll to Top
Skip to content