Co z tym ciepłem?

Informacje z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie

W związku z pojawiającymi się nierzetelnymi informacjami na temat inwestycji i bieżącej sytuacji w PEC Sp. z o.o. w Grajewie Zarząd Spółki przedstawia informację na temat planowanych strategicznych inwestycji w przedsiębiorstwie i wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła

Dementujemy nieprawdziwe informacje, jakie pojawiły się w prasie lokalnej na temat wysokości podwyżek cen energii cieplnej. „W związku z wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grajewie nowych cen energii cieplnej , które wzrosły o 15,6%.”(iregionalni.pl). Jest to informacja nieprawdziwa, gdyż średni wzrost cen i stawek opłat w PEC Grajewo dla nowej taryfy obowiązującej od 01.08.2011 r. wyniósł 11,79%. Na wzrost taryfy dla ciepła w PEC Grajewo wpłynęła przede wszystkim, niezależna od PEC, podwyżka cen paliwa(miału węglowego) oraz energii elektrycznej. Średnia cena zużytego w 2010 r. miału kształtowała się na poziomie 284,00 zł/t, a obecnie podpisano umowę na dostawę miału po cenie 338,00 zł/t. Jest to wzrost o 19 %. Cena energii elektrycznej w zeszłym roku wynosiła 0,44 zł/kWh, a obecnie wynosi 0,46 zł/kWh, a napływające z rynku energii elektrycznej informacje zwiastują znaczny wzrost cen za kWh . Na wzrost cen ciepła nie miały wpływu inwestycje rozpoczynane właśnie w spółce.

Odbiorcy zwracają uwagę na ceny ciepła, i to jest zrozumiałe. Nie zawsze jednak zważają, że w czasie produkcji ciepła zanieczyszcza się atmosferę, emitując do niej dwutlenek węgla CO2. Ustalenia z Kioto nakładają, na wszystkich producentów energii, obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2. Aby temu sprostać, w grajewskim PEC-u wdrażany jest projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Inwestycję o wartości14.221.540,00 zł brutto, w 78,6 % sfinansuje Unia Europejska w ramachRPO WP na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 9.162.402,00 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Grajewo.

PEC przygotowuje się do kolejnego projektu:„Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Działania będą polegały na wymianie 12,415 km sieci cieplnych oraz montażu 209 szt. węzłów cieplnych.

Koszty amortyzacji środków w części sfinansowanej dotacją nie będą kosztami przyjmowanymi do kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło dla nowej taryfy dla ciepła.

W wyniku realizacji obydwu projektów PEC Grajewo przewiduje osiągnięcie efektów w postaci: zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła, zmniejszenia strat na przesyle ciepła, zmniejszeniaemisjiCO2iinnychzanieczyszczeńdoatmosfery.Działania te powinny w przyszłości przynieść również efekty dla odbiorców w postaci ograniczenia nadmiernego wzrostu cen ciepła z tytułu konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2, zmniejszenia kosztów zakupu paliwa związanego z jego mniejszym zapotrzebowaniem, co przełoży się na korzystne ceny ciepła.

Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie

Scroll to Top
Skip to content