Projekt PEC-u bliżej dofinansowania

Projekt złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Grajewie  o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 9.2) został wysoko oceniony (5 pozycja w Polsce) i pozytywnie przeszedł I stopień oceny. Czekamy na ocenę II stopnia i mamy nadzieję decyzję o dofinansowaniu projektu.

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych” polega na wymianie ponad 12 km sieci cieplnych kanałowych na rury preizolowane oraz wymianie istniejących węzłów cieplnych na wysokosprawne płytowe, kompaktowe. Dzięki realizacji projektu zdecydowanie zmniejszy się ilość strat ciepła na przesyle oraz ilość awarii sieci ciepłowniczej.

Zakładany koszt całkowity projektu: 26.840.000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 17.646.810,08 zł

Scroll to Top
Skip to content