Wmurowano kamień węgielny

Akt Erekcyjny 25_07_2011

Dnia 25 lipca 2011 r. przy Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Grajewie odbyło się uroczyste podpisanie Aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy.

Wśród osób obecnych na uroczystości znaleźli się m.in.: Jarosław Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Adam Kiełczewski – Burmistrz Miasta Grajewo, Radosław Zolnik – Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o., Jerzy Umiński – Prezes Zarządu „ENERGOTECHNIKI” Sp. z o.o. w Warszawie – lider konsorcjum, które będzie realizowało inwestycję, Piotr Szutkiewicz – „EKO ENERGIA” Sp. J. – firma współpracująca z głównym wykonawcą, Jarosław Sobczak – „BISTYP” Sp. z o.o. w Warszawie – członek konsorcjum odpowiedzialny za projekt elektrociepłowni, Jerzy Brynkiewicz – współwłaściciel firmy „JUWA” z Białegostoku, która współpracowała przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji oraz pracownicy PEC Sp. z o.o. w Grajewie.

Wierzymy, że inwestycja ta stanie się wizytówką grajewskiej gospodarki, przysłuży się mieszkańcom Grajewa oraz wpłynie na poprawę ochrony środowiska – mówił podczas uroczystości Adam Kiełczewski – burmistrz Grajewa.
Będzie to trzecia elektrociepłownia na biomasę w Polsce – podkreślił Jerzy Umiński – Prezes Zarządu „ENERGOTECHNIKI” Sp. z o.o. w Warszawie – lider konsorcjum, które będzie realizowało inwestycję.

Wniosek na modernizację systemu ciepłowniczego poprzez budowę kotła na biomasę w skojarzeniu został złożony przez Miasto z myślą o modernizacji ciepłowni miejskiej oraz mieszkańcach, którzy będą zaopatrywani w ekologicznie czystą energię. Grajewo otrzymało na realizację projektu 9 mln 162 tys. zł. Wartość całej inwestycji to 14 mln 220 tys. zł.
Modernizacja systemu ciepłowniczego polega na budowie układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy. W wyniku realizacji projektu, modernizacji i rozbudowie grajewska ciepłownia stanie się elektrociepłownią.
Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni, modernizację stacji średniego napięcia oraz budowę wewnętrznej sieci energetycznej kablowej, montaż kotła parowego opalanego biomasą wraz z ekonomizerem, instalacji odpylania i odprowadzania spalin, technologii kotła-rurociągów, pomp i armatury, a także montaż silnika parowego oraz budowę magazynu biomasy.
Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 r.

Projekt opracowany przez Miasto Grajewo pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” został wybrany do dofinansowania ze środków unijnych, zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w terminie: 30 czerwca – 16 sierpnia 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

galeria foto

Scroll to Top
Skip to content