Trwa modernizacja sieci i węzłów cieplnych w PEC Sp. z o.o. w Grajewie

     Trwa modernizacja sieci i węzłów cieplnych w PEC Sp. z o.o. w Grajewie. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę sieci cieplnej polegającej na:

  • budowie sieci preizolowanej o długości 12 415,20 mb zastępującej wyłączaną z eksploatacji istniejącą sieć kanałową,
  • budowie 73 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w miejsce istniejących węzłów cieplnych,
  • budowie 136 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych zastępujących likwidowane węzły grupowe.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2014 r.

     Całkowita wartość inwestycji wynosi 27.060.000,00 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych i wynosi 16.237.110,00 zł. Pozostała część wartości projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych.

     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych” dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

GALERIA 

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie informuje wszystkich odbiorców ciepła miasta Grajewo, że w okresie od 4 sierpnia do 12 sierpnia 2014 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Przerwa ta spowodowana będzie postojem Ciepłowni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

 Za spowodowane utrudnienia

PRZEPRASZAMY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
19-203 Grajewo, ul. Targowa 2, tel. / fax 86 272 23 88

Scroll to Top
Skip to content