Diamenty Forbesa 2014

forbes 2014

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

w Grajewie zostało laureatem nagrody

Diamenty Forbesa 2014”.

diament

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie – oprócz swojej podstawowej działalności – realizuje szereg innych prac na terenie miasta. Wykonujemy prace budowlane oraz instalacyjne. W naszych strukturach mamy wyspecjalizowane brygady wykonujące prace:

  • instalacyjno – sanitarne
  • hydrauliczne
  • ciepłownicze
  • budowlane
  • prace ziemne, wykopy.

     Jesteśmy firmą, która wciąż się rozwija, co sprawia, że rośnie wartość rynkowa naszego przedsiębiorstwa. Zostało to zauważone i docenione.

Z dumą pragniemy poinformować, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie zostało laureatem nagrody „Diamenty Forbesa 2014”.    

W rankingu nagrodzone zostały firmy, które najszybciej zwiększyły swoją wartość
w ciągu ostatnich 3 lat działalności. Ranking  przygotowany został  we współpracy z firmą Bisnode Polska. Wykorzystana została szwajcarska metoda wyceny wartości firmy uwzględniająca wyniki finansowe oraz wartość majątku:

– poziom sprzedaży

– zysk netto

– wartość majątku trwałego

– wartość zapasów

– należności

– nakłady na inwestycje. 

Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2013 roku. Na tej podstawie powstała baza przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych.

Osiągnięty sukces jest nie tylko sukcesem Spółki, ale również jego odbiorców i klientów.

źródło: diamenty.forbes.pl

Scroll to Top
Skip to content