Obniżka cen ciepła w Grajewie

W dniu 04 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OLB.4210.17.2017.2018.AGO zatwierdził taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie. Po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 05 stycznia 2018 r. ceny i stawki opłat w niej zawarte zaczęły obowiązywać od dnia 01 lutego 2018 r.

Wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła grajewski PEC złożył 22 sierpnia 2017 r. Widać więc, że postępowanie taryfowe toczyło się długo. Jego efektem jest obniżka opłat za ciepło dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci cieplnej.

Największą obniżkę odczują mieszkańcy będący odbiorcami ciepła z grupy W1 (właściciele węzła cieplnego ponoszący koszty jego eksploatacji i napraw). Dla nich obniżka w opłacie jednoczłonowej wynosi 2,41 zł/GJ (stanowi to spadek ceny o 3,71%). Obniżka dla odbiorców grupy W2 (właścicielem węzła jest PEC i on ponosi koszty związane z jego eksploatacją i naprawami) wynosi 2,09 zł/GJ (stanowi to spadek ceny o 2,93%).

Nieprawdą jest to, co twierdzą niektóre osoby, że nowa taryfa dla ciepła powoduje wzrost opłat dla mieszkańców. Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE w niektórych pozycjach faktycznie zawiera wzrost poszczególnych opłat, ale w innych pozycjach, (które mają decydujący wpływ na wielkość ponoszonych opłat, tj. cena ciepła oraz stawka opłaty zmiennej za ciepło wyrażone w zł/GJ) następuje obniżka tych wartości w stosunku do poprzedniej taryfy. A właśnie te opłaty stanowią ok. 70% kosztów taryfy. Konstrukcja taryfy dla ciepła jest skomplikowana dla przeciętnego odbiorcy, ale należy ją czytać ze zrozumieniem.

Wszystkim naszym odbiorcom życzymy wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia i radości w Nowym Roku. Ciepło i serdecznie pozdrawiamy.

Aktualna taryfa za ciepło znajduje się: https://pecgrajewo.com.pl/taryfa/

Scroll to Top
Skip to content