Modernizacja sieci i węzłów cieplnych rozpoczęta.

Modernizacja sieci i węzłów cieplnych rozpoczęta.

23 marca 2012 roku w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Grajewie została podpisana umowa z firmą Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Watex” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów – Lider Konsorcjum, Energotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa – Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Cerbud Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II nr 32, 33-300 Nowy Sącz – Partner Konsorcjum reprezentowanym przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Watex” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z promocją projektu”.

27 marca 2012 roku również w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Grajewie została podpisana umowa z firmą GPEC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Połęże/Miałki Szlak 44 na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa węzłów cieplnych”.

Inwestycja jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”, nr POIS.09.02.00-00-024/10-00 współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii

Projekt przewiduje przebudowę sieci cieplnej polegającej na:

  • budowie sieci preizolowanej o długości 12 415,20 mb zastępującej wyłączaną z eksploatacji istniejącą sieć kanałową,
  • budowie 73 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w miejsce istniejących węzłów cieplnych,
  • budowie 136 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych zastępujących likwidowane węzły grupowe.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku został przekazany Wykonawcom plac budowy dla ww. zadania. Zakończenie budowy i oddanie do użytku planowane jest na koniec 2014 roku.

galeria foto

Scroll to Top
Skip to content