Grzanie na zielono

TRWA PRZEBUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W GRAJEWIE

(Inf. Biuletyn Informacyjny Nr 2 (37)/2012)

    Ruszyła budowa jednej z najnowocze­śniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku elektrociepłowni w kraju. Elektrociepłownia Miejska w Grajewie będzie produkowała w systemie wysokosprawnej kogeneracji 628kW energii elektrycznej i 4.600 kW ciepła, przekazy­wanego w całości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja ruszyła, kocioł ma zacząć pracę w kwietniu 2013 r.

    Tym jednak, co wyróżnia projekt w Grajewie na tle innych jest zastosowanie „bezemisyjnego” paliwa w postaci biomasy oraz wykonanie w mi­kroskali rozwiązań znanych głównie z dużych obiektów energetycznych, przy jednoczesnym za­chowaniu opłacalności ekonomicznej zadania.

    Grajewo to 22 tysięczne miasto położone na Wysoczyźnie Kolneńskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego, nad rzeką Ełk. Jak większość tej wielkości miast w Polsce posiada dobrze rozwiniętą infrastruktu­rę ciepłowniczą, zasilaną z centralnej ciepłowni miejskiej. Ciepło wytwarzane w ciepłowni za po­mocą Miejskiej Sieci Ciepłowniczej dostarczane jest do poszczególnych budynków, wyposażo­nych w lokalne węzły cieplne, Dzięki efektowi skali, ten typowy dla Polski system pozwala na ograniczenie emisji substancji szkodliwych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wytwarza­nia ciepła dla mieszkańców miasta, ponieważ ciepło z sieci jest zawsze tańsze, niż produko­wane lokalnie. (…) więcej informacji w załączeniu (plik PDF Lub JPG)

załączniki

Scroll to Top
Skip to content