Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22 informuje, że zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Załącznik nr 1 punktu 3.1.3. Tabela 1) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wynosi:

wi = 0,89

Scroll to Top
Skip to content