Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – podpisana

Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – podpisana


     23.05.2019 r. PEC Sp. z o.o. w Grajewie podpisało umowę o dofinansowanie w wysokości do 11 165 856,00 zł w formie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego.

     Podpisana umowa pożyczki jest podstawą do podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

na zdjęciach:
Urszula Zając Departament Energii Dyrektor Departamentu NFOŚiGW w Warszawie
Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie

Radosław Zolnik – Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie

Scroll to Top
Skip to content