Prezydent RP podpisał ustawę o bonie energetycznym

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, od dnia 1 lipca 2024 r. ceny za energię cieplną nie ulegną zmianie do chwili zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła.

Wariantem najkorzystniejszym w rozliczeniach z odbiorcami stosowanym przez PEC Sp. z o.o. w Grajewie jest wariant ceny dostawy ciepła obliczanej na podstawie taryfy dla ciepła.

Scroll to Top
Skip to content