Porozumienie Klastra Energii „Energetyczne Grajewo”

W dniu 7 września 2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, zostało podpisane Porozumienie Klastra Energii „Energetyczne Grajewo”.

Porozumienie zostało podpisane przez:

1) Pana Dariusza Latarowskiego – Burmistrza Miasta Grajewo;

2) Pana Radosława Zolnika – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie;

3) Pana Sławomira Przygodę Pełnomocnika PGNiK TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu;          

4) Pana Michała Umińskiego Wiceprezesa Zarządu ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. w Warszawie;  

5) Pana dr hab. inż. Romana Kaczyńskiego, prof. nzw. w PB – Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej;      

6) Pana Zygmunta Kruszyńskiego Starostę Powiatu Grajewskie i Panią Alicję Rutkowską Wicestarostę Powiatu Grajewskiego;   

7) Pana Marka Wojciechowskiego Właściciela BOMAR Marek Wojciechowski i Wspólnicy Spółka Jawna w Grajewie;             

8) Pana Jerzego Brynkiewicza  Członka Zarządu JUWA Sp. z o.o. w Białymstoku;

9) Pana Mirosława Bałakiera Prezesa Zarządu BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym;

10) Pana Mirosława Mielczareka Prezesa Zarządu i Pana Tomasza Cebelińskiego Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie;

11)  Pana Tomasza Strózika Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie;

          Przedmiotem Porozumienia jest utworzenie Klastra Energii „Energetyczne Grajewo” oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy między Partnerami niniejszego Porozumienia.

          Misją Klastra jest wzajemne wsparcie pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej, jednostkami sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucjami otoczenia biznesu oparte na współpracy w zakresie transferu wiedzy, wdrażaniu innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii oraz wzmocnieniu konkurencyjności Partnerów Klastra w zakresie szeroko rozumianej działalności związanej z branżą energetyczną, w tym również energetyką odnawialną. Głównym celem Klastra jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy poprzez budowę i późniejszą rozbudowę wewnętrznych źródeł energii i wewnętrznej sieci dystrybucyjnej.

Scroll to Top
Skip to content