Polski Kongres Klimatyczny

polski kongres klimatyczny

16 i 17 marca br. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Polskiego Kongresu Klimatycznego wraz z uroczystą galą rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej.

Celem wydarzenia jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Podczas tegorocznej konferencji odbędzie się kilkanaście paneli dyskusyjnych w pięciu liniach tematycznych: samorząd, biznes, infrastruktura, finansowanie, nauka oraz przedstawione zostaną przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu i zielonego ładu.

Zostaną także wręczone nagrody Liderów Transformacji Energetycznej. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji.

Wydarzenie skierowane jest do: sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Udział w  Kongresie jest bezpłatny dla sektora publicznego, pracowników naukowych i mediów.

Więcej szczegółów oraz link do rejestracji dostępne są na stronie: https://www.polskikongresklimatyczny.pl/

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Klaster Energii „Energetyczne Grajewo” oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie.

Scroll to Top
Skip to content