Informacja na podstawie Rozporządzeniem Ministra Energii z 5 października 2017 r.

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 5 października 2017 r. (Załącznik nr 4 punkt 1.1) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22 informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej za rok 2022 wynosi:

UDH = 40,83 %

Scroll to Top
Skip to content