Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

Zgodnie z zapisami art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 03.04.2015 poz.478), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie z siedzibą 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2 informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej za rok 2016 wynosi:

UDH = 35,85 %

Scroll to Top
Skip to content