Formularze do pobrania

  • Uruchomienie dostawy ciepła do obiektu następuje po otrzymaniu zlecenia wg poniższego wzoru (format PDF): "Zamówienie mocy cieplnej"
  • Dla zlecenia włączenia / wyłączenia ogrzewania w sezonie zimowym niezbędne jest złożenie standardowego druku „Zlecenie włączenia / wyłączenia ogrzewania” (format PDF): "Zlecenie na rozpoczęcie / zakończenie dostaw ciepła"

Wypełniony i podpisany wniosek należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Targowej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 15.00.