PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia: „Budowa węzłów cieplnych” dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację siec

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013

Nr POIS.09.02.00-00-024/10-00

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie

 

ogłasz przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia:

„Budowa węzłów cieplnych”

dla projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo

oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację

sieci i węzłów cieplnych”.

 

do pobrania:

 

Ogłoszenie - budowa węzłów cieplnych.pdf

SIWZ - budowa węzłów wraz z załacznikami nr 1, 2a, 2b i 6.pdf - 17MB

Wzórt umowy - Załącznik nr 3.pdf - 6MB

Harmonogramy Realizacji Projektu - Załącznik nr 4.pdf

Harmonogramy Płatności Projektu - Załączniki nr 5.pdf - 9MB

Specyfikacja technicza - Załącznik nr 7.pdf - 8,8MB

Zestawienie węzłów cieplnych - Załącznik nr 8.pdf - 6,5MB

Zakres robót budowlanych - Załącznik nr 9.pdf - 31MB

Formularz cenowy - Załącznik nr 10.pdf

Schematy węzłów nr 1-4.pdf - 2,5MB

Zawiadomienie Nr 1 - odpowiedź na pytania.pdf - 1,3MB

Zawiadomienie Nr 2 - odpowiedź na pytania.pdf - 2MB

Zawiadomienie Nr 3 - odpowiedź na pytania.pdf - 1MB

Zawiadomienie Nr 4.pdf
Zawiadomienie Nr 5.pdf
Zawiadomienie Nr 6.pdf

Korekta Zawiadomiania Nr 1.pdf

Korekta Zawiadomiania Nr 2.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster