PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia: „Budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z promocją projektu”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013

Nr POIS.09.02.00-00-024/10-00

 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie

 

ogłasza przetarg  nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia:

„Budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z promocją projektu”

dla projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”.

 

 

do pobrania:

 

Ogłoszenie - budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z promocją projektu.pdf - 5,5MB

SIWZ - budowa sieci wraz z Załacznikami nr 1. 2a, 2b i 6.pdf - 17MB

Wzór umowy - Załącznik nr 3.pdf - 6MB

Harmonogram Realizacji Projektu - Załącznik nr 4.pdf

Harmonogram Płatności Projektu - Załącznik nr 5.pdf

ZADANIE I - Załącznik nr 7.zip - 6,6MB

ZADANIE II - Załacznik nr 8.zip - 6MB

ZADANIE III - Załacznik nr 9.zip - 6MB

ZADANIE IV - Załacznik nr 10.zip - 15MB

ZADANIE IVB - Załacznik nr 10.zip - 1MB

ZADANIE V - Załacznik nr 11.zip - 11MB

ZADANIE VI - Załącznik nr 12.zip - 10MB

ZADANIE VII - Załącznik nr 13.zip - 4,5MB

SCHEMAT_S_K - Załacznik nr 14.zip - 1,4MB

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (1).pdf

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (2).pdf

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (3).pdf

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (4).pdf

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (5).pdf

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (6).pdf

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (7).pdf

Wzory formularzy cenowych - Załącznik nr 15 (8).pdf

Schemat sieci cieplnej - Załacznik nr 16.pdf - 3,8MB

Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 17.pdf - 8MB

 

Zawiadomienie Nr 1 - odpowiedź na pytania.pdf

Zawiadomienie Nr 2 - odpowiedź na pytania.pdf

Zawiadomienie Nr 3 - odpowiedź na pytania.pdf

Zawiadomienie Nr 4 - odpowiedź na pytania.pdf

Zawiadomienie Nr 5.pdf

Zawiadomienie Nr 6.pdf

Zawiadomienie Nr 7.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster