PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - podpisana

Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - podpisana


     23.05.2019 r. PEC Sp. z o.o. w Grajewie podpisało umowę o dofinansowanie w wysokości do 11 165 856,00 zł w formie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego.

 

     Podpisana umowa pożyczki jest podstawą do podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

 

 

na zdjęciach:
Urszula Zając Departament Energii Dyrektor Departamentu NFOŚiGW w Warszawie
Artur Szymon Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie

Radosław Zolnik - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie

 DEK 9974M DEK 9983M DEK 9987M DEK 9988M

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster