PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

Zapytanie ofertowe Nr ZP/UK/1/2019

Zamieszczono: 05.02.2019 r., godz. 1645

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: " Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

Załacznik Nr 2 PFU.pdf

Załącznik Nr 1 do PFU.pdf

Załącznik Nr 2 do PFU.pdf

Załącznik Nr 3 do PFU.pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ potwierdz wizji.pdf

Załącznik Nr 4 do SIWZ form ofertowy.pdf

Załącznik Nr 4-1 form cenowy.pdf

Załącznik Nr 4-2 harm rzecz-finans.pdf

Załącznik Nr 5 do SIWZ oświadczenie o spełn war post.pdf

Załącznik Nr 6 do SIWZ wykaz wykon robót.pdf

Załącznik Nr 7 do SIWZ wykaz osób.pdf

Załącznik Nr 8 do SIWZ wzór umowy.pdf

Załącznik Nr 9 do SIWZ referencje.pdf

Załącznik Nr 10 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.pdf

Załącznik Nr 11 do SIWZ oświadczenie-zgoda.pdf

Załącznik Nr 12 do SIWZ arkusz obliczeń.pdf

Wykresy średniodobowej mocy kotłów.pdf

Baza konkurencyjności - Informacja o ogłoszeniu.pdf

 

Wyjaśnienie_I.pdf14/02/2019, 09:27

 

Wyjaśnienie_II.pdf19/02/2019, 08:18

Plan_zagospodarowania_ciepłowni.pdf19/02/2019, 08:18

Schemat_istniejącej_stacji_SN.pdf19/02/2019, 08:18

Zdjęcia_stacji_SN_terenu_inwestycji_i_przyłącza_gazowgo.pdf19/02/2019, 08:18

Wyciąg_z_instrukcji_eksploatacji_stacji_SN.pdf19/02/2019, 08:18

 

Wyjasnienie_II_uzupełnienie_pytania_13.pdf19/02/2019, 14:34

 

Wyjaśnienie_III.pdf21/02/2019, 12:21

 

Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf26/02/2019, 14:01

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf14/03/2019

 

załączniki edytowalne:

Załączniki edytowalne.rar

...........................................................................................................................................................

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster