PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

POIIŚ 2014-2020

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało ponad 11,5 miliona dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Działanie 1.6.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepłai energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe,Poddziałanie 1.6.1.Źródła wysokosprawnej kogeneracjina realizację projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”.

 11 21 31

41 51 61 71

Więcej…

Zapytanie ofertowe Nr IZ/P/01/2018

Zapytanie ofertowe Nr IZ/P/01/2018

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla projektu:

"Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

 

Załączniki:

 

Umowa_inwestor zastępczy_projekt_04.12.2018.pdf

 

SIWZ_inwestor zastępczy_04.12.2018.pdf

 

Zapytanie ofertowe_04.12.2018.pdf

 

SIWZ-inwestor zastępczy-04.12.2018.doc

 

Wyjaśnienie nr 1

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Więcej…

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster