Modernizacja stacji uzdatniania wody

Do pobrania:

Specyfikacja

ogłoszenie o przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty