Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Ministerstwo Energii 29 października 2018 r. ogłosiło wyniki II Konkursu dla Klastrów Energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). 

Certyfikat uzyskały 33 klastry, w tym Klaster Energii „Energetyczne Grajewo”, który powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Grajewo i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Grajewie, a jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz dążenie do jak największej samowystarczalności energetycznej miasta zarówno jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, jak i cieplnej.

Certyfikat z rąk Pana Grzegorza Tobiszowskiego – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – odebrali 6 listopada 2018 r. w Ministerstwie Energii Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie Radosław Zolnik.

Członkami Klastra Energii „Energetyczne Grajewo” są:

1.Miasto Grajewo;
2.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie;
3.PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu;
4.Energotechnika Sp. z o.o. w Warszawie;
5.Politechnika Białostocka;
6.Powiat Grajewski;
7.JUWA Sp. z o.o. w Białymstoku;
8.BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym;
9.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie;
10.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie;
11.Zakrem Sp. z o.o. w Grajewie.

Co to są klastry energii?

Klastry energii to przestrzeń do rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej.
Są to cywilnoprawne porozumienia, w skład których mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu.

Źródło: Ministerstwo Energii

1 2 3 4 5