PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Ministerstwo Energii 29 października 2018 r. ogłosiło wyniki II Konkursu dla Klastrów Energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). 

Certyfikat uzyskały 33 klastry, w tym Klaster Energii „Energetyczne Grajewo”, który powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Grajewo i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Grajewie, a jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz dążenie do jak największej samowystarczalności energetycznej miasta zarówno jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, jak i cieplnej.

Certyfikat z rąk Pana Grzegorza Tobiszowskiego – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – odebrali 6 listopada 2018 r. w Ministerstwie Energii Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie Radosław Zolnik.

Członkami Klastra Energii „Energetyczne Grajewo” są:

1.Miasto Grajewo;
2.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie;
3.PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu;
4.Energotechnika Sp. z o.o. w Warszawie;
5.Politechnika Białostocka;
6.Powiat Grajewski;
7.JUWA Sp. z o.o. w Białymstoku;
8.BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym;
9.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie;
10.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie;
11.Zakrem Sp. z o.o. w Grajewie.

Co to są klastry energii?

Klastry energii to przestrzeń do rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej.
Są to cywilnoprawne porozumienia, w skład których mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu.

Źródło: Ministerstwo Energii

1 2 3 4 5

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster