PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

Zgodnie z zapisami art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 03.04.2015 poz.478), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie z siedzibą 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2 informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej za rok 2017 wynosi:

 

UDH = 39,18 %

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster